mengugurkan kandungan merupakan suatu tindakan untuk mengakhiri kehamilan yang tidak diharapkan, Perbuatan tersebut...